Деревообробний токарний верстат з копіром CL 1200M (Stomana)

Деревообробний токарний верстат з копіром CL 1200M (Stomana)

Верстат

Шукайте інформацію за фразою "верстат"?

Ми допоможемо Вам!


Відео по фразі верстат

Що Ви можете знайти на YouTube:

Деревообробний токарний верстат з копіром CL 1200M (Stomana)

Статті по фразі верстат

Які статті можна знайти на Google по фразі верстат:

Правопис складних прикметників

а) складні прикметники, утворені від складних іменників, що пишуться разом: електросиловий (електросила), картоплесаджальний (картоплесаджалка), лісостеповий (лісостеп), м'ясозаготівельний (м'ясозаготівля),радіофізичний (радіофізика), самохідний (самохід), теплообмінний (теплообмін), чорноземний (чорнозем);

5) складні прикметники, утворені від сполучення іменника та узгоджуваного з ним прикметника: загальноосвітній (загальна освіта), легкоатлетичний (легка атлетика), мовностильовий (мовний стиль), народногосподарський (народне господарство), народнопоетичний (народна поезія), первіснообщинний (первісна община), правобережний (правий берег), сільськогосподарський (сільське господарство), східнослов'янський (східні слов'яни);

з) складні прикметники з другою дієслівною частиною: волелюбний, деревообробний, карколомний, машинобудівний.

Прикметники з другою префіксальною дієслівною частиною пишуться через дефіс: вантажно-розвантажувальний, контрольно-вимірювальний;

г) складні прикметники, у яких першим компонентом виступає прислівник: важкохворий, внутрішньозаводський, загальнодержавний; так само й такі, у яких другою складовою частиною є дієприкметник: вищезгаданий, нижчепідписаний, новоутворений, свіжозрубаний, але: трохи вище зазначений (параграф), бо є пояснювальне слово;

Прислівники, утворені від більшості відносних прикметників, як правило, зберігають на собі логічний наголос і не зливаються в одне слово з наступним прикметником або дієприкметники: абсолютно сухий, діаметрально протилежний, послідовно м'иролюбний, різко окреслений, суспільно корисний, суспільно необхідний, хімічно зв'язаний.

У складних термінах прислівник як компонент, що уточнює значення складного прикметника, пишеться разом із цим прйкметником: видовженотупоконічний, короткогрушоподібний, округлояйцеподібний.

д) складні прикметники (з двох або кількох компонентів), у яких основне смислове навантаження передається останнім прикметником, а попередні лише звужують, уточнюють його зміст. Такі прикметники, як правило, мають термінологічне значення: вузькодіалектне (мовне явище), грудочеревна (перепона), давньоверхньонімецька (мова), двовуглекислий (газ), лінгвостилістичні (особливості); також — глухонімий, сліпоглухонімий;

є) складні прикметники, першою частиною яких є числівник, написаний літерами: двадцятиповерховий, семиразовий, стодвадцятип'ятирічний, але 125-річний;

є) складні прикметники, утворені з двох неоднорідних прикметників (зокрема ті, які виражають відношення родової ознаки до видової): поперечношліфувальний (поперечний шліфувальний верстат).

Через дефіс пишуться:

а) складні прикметники, утворені від складних іменників, що пишуться через дефіс: віце-президентський (віце-президент), генерал-губернаторський (генерал-губернатор), дизель-моторний (дизель-мотор), соціал-демократичний (соціал-демократ), унтер-офіцерський (унтер-офіцер);

В окремих випадках, коли прикметник утворюється від сполучення іменника з прикладкою, дефіс не ставиться: Москва- ріка — москворіцький.

б) -складні прикметники, утворені з двох чи більше прикметникових основ, якщо названі цими основами поняття не підпорядковані одне одному: аграрно-сировинний, державно-монополістичний, електронно-обчислювальний, культурно-технічний, лісопильно-стругальний, масово-політичний, мовно-літературний, навчально-виховний, науково-технічний, партійно-політичний, плоско-опуклий, постачально-збутовий, свердлильно-довбальний, суспільно-політичний, столярно-механічний; а також узвичаєні: всесвітньо-історичний, літературно-художній, народно-визвольний, підзолисто-болотний тощо; між компонентами цих складних прикметників, не з'єднаними в одне слово, можна вставити сполучник і: аграрний і сировинний, навчальний і виховний тощо;

в) складні прикметники, у яких перша частина закінчується на -ико (-іко): буколіко-романтичний, діалектико-матеріалістичний, історико-культурний, механіко-математичний, політико-економічний;

г) складні прикметники з першою частиною військово-, воєнно-: військово-морський, військово-спортивний, воєнно-стратегічний;

Складні субстантивовані прикметники, які набули форми іменника, такі як військовозобов'язаний, військовополонений, пишуться разом.

ґ) складні прикметники, у яких перша частина не має прикметникового суфікса, але яка за змістом є однорідною з другою частиною и приєднується до неї за допомогою сполучного звука о або е: м'яльно-тіпальний, м'ясо-молочний, крохмале-патоковий;

д) складні прикметники, утворені з двох або кількох основ, які означають якість із додатковим відтінком, відтінки кольорів або поєднання кількох кольорів в одному предметі: блакитно-синій, гіркувато-солоний, кисло-солодкий, молочно-білий, сіро-голубий, темно-зелений, червоно-зеленосиній, але: жовтогарячий, червоногарячий (окремі кольори);

Source: http://subject.com.ua/ukrmova/zno/115.html
В українців, як і в інших східних слов’ян, прізвище є частиною трьохчленної особової назви людини, до якої входить ім’я, назва по батькові і власне саме прізвище. Саме вона вирізняє кожну людину від інших людей. Іван Франко в своїй науковій праці “Причинок до української ономастики” (1906) писав, що особова назва людини – це її вірний і невідступний товариш, який супроводить людину від колиски до могили, хто і крокує поруч з нами із заслоненим обличчям: ми переважно не знаємо, яке його походження та значення. Розкрити це обличчя і, по можливості, пояснити походження прізвищ жителів Городищенського краю поставив собі за мету автор цього доробку.

Наші прізвища виникли порівняно недавно. Згадаймо часи Київської Русі, коли навіть князі мали лише імена: Олег, Святослав, Володимир, Мал... Або літописець Нестор... Поступово, десь із ХІІІ ст., до імен додавалися назви, які, найімовірніше, ставали індивідуальними прізвиськами, бо ще не переходили на нащадків. І лише наприкінці ХVІІІ–на початку ХІХ ст. в усіх верствах українського суспільства закріпилися постійні родові прізвища.

Від чого ж творилися українські прізвища? Матеріалом для цього були імена, назви місць проживання чи походження, назви постійного заняття (професії), індивідуальні ознаки (фізичні, психічні та інші властивості) першого носія прізвища тощо.

Слід звернути увагу на найпоширеніші українські прізвища, які закінчуються на –енко. Цей суфікс прилучався спочатку до батькового імені і позначав сина: Андрієнко – син Андрія. Далі він поширився на інші слова, що вказували на заняття, національність, індивідуальні ознаки батька: Бондаренко – син бондаря тощо.

Розглянемо основні лексико-семантичні групи прізвищ, взявши за джерело “Телефонний довідник м. Городище і Городищенського району” (2005).

1. Відімені прізвища

Історія не знає такої епохи, коли б у людини не було імені. Отож, коли виникла потреба розрізняти людей, які мали однакові імена, а згодом створили родові назви, то, природного, першою основою для творення цих назв стали саме імена – переважно імена батька, матері, діда чи іншого предка.

Прізвища, утворені від імен, становлять помітну групу і серед жителів Городищенського району. Основою для їх творення стали самі імена, що перейшли у прізвище (Богдан), імена, які перейшли у прізвище з використанням різних патронімічних суфіксів -ич, -ович, -енко, -ук, -ак, -чук та інші (Артеменко, Назарук); здрібнілі імена з суфіксами -ко, -ик, -ук, -ець та інші (Гринюк, Митько).

1.1. Прізвища, утворені від чоловічих імен

Переважна більшість відіменних прізвищ (до 90%) утворилася від чоловічих імен, тобто імен чоловічого предка роду.

Аврамченко – від давньоєврейського Аврам, Абрам.

Адамський – від давньоєврейського Адам.

Андрієнко, Андрійченко, Андрющенко – від давньогрецького Андрій.

Андрейко, Андрійко – від розмовної, здрібнілої форми імені Андрій.

Антоненко – від давньоримського Антін, Антон.

Артеменко – від давньогрецького Артем, Артемій.

Артюх – від здрібнілої форми імені Артем.

Богдан – слов’янське Богдан.

Борис – скорочене від слов’янського Борислав.

Вакуленко – від давньогрецького Вакула.

Василенко, Василюк – від давньогрецького Василь.

Васько – від здрібнілої форми імені Василь.

Васютинський – від здрібнілої форми Васюта

Власюк – від давньогрецького Влас, Улас.

Власик – від здрібнілої форми імені Влас.

Гаврик – від здрібнілої форми давньоєврейського Гаврило.

Гаращенко, Герасименко, Герасимець – від давньогрецького Гарасим, Герасим.

Гнатенко – від давньоримського Гнат, Ігнат.

Гордієнко – від давньогр

Source: http://www.horodysche.org.ua/?id=198

http://maxformer.com

Categories

Автополив газонів
Бетон м200
Будівництво будинків: поради, відгуки
Бытовая техника: отзывы, цена
Бюро переводов
Вироби зі шкіри: магазини, поради
Все о шторах и жалюзях
Гадалки: гадание на картах
Дах і будинок: поради, послуги
Для ділянки і будинку: матеріали, поради
Для участка и дома: материалы, советы
Изделия из кожи: магазины, советы
Книги: цена, отзывы, магазины
Книги: ціна, відгуки, магазини
Крыша и дом: советы, услуги
Курси англійської мови
Курсы английского языка
Лечение в Германии
Лікування в Німеччині
Модные шторы
Модні штори
Обладнання для поливу
Оборудование для полива
Перевод документов
Переклад документів
Побутова техніка: відгуки, ціна
Ремонт автомобилей
Ремонт автомобілів
Системи автоматичного поливу
Системы автоматического полива
Складське обладнання: ціни
Скільки коштує куб бетону
Строительство домов: советы, отзывы
Штори і жалюзі: поради, відгуки
Шторы и жалюзи: советы, отзывы
バイアグラ 輸入
別れさせ屋 長崎県