Montaža - demontaža TA Peći Magnohrom Kraljevo 3.5 kw SRB HR BIH MNE

Montaža - demontaža TA Peći Magnohrom Kraljevo 3.5 kw SRB HR BIH MNE

Električni slaganje

• Početak • Predgovor • Uvod • Kazalo 1. Osnovni pojmovi 1.1. Pojam informatike 1.2. Količina informacije 1.3. Teorija signala 2. Elementi DRS 2.1. Brojevni sustavi 2.2. Kod i kodiranje 2.3. Računalna aritmetika 2.4. Računalna logika 3. DRS 3.1 Definicija DRS 3.2 Povijesni razvoj 3.3 Sklopovlje računala 3.4 Programska potpora 3.5 PC sustav 3.6 Računalne mreže 4. Windows OS 4.1 MS-DOS 6.22 4.2 MS-Windows 3.11 4.3 Windows 95, 98 4.4 Windows XP 4.5 Windows 7 4.6 Windows 10 5. Unix OS 5.1 Linux - Debian operativni sustav 5.2 Linux - Ubuntu operativni sustav 6. Razvoj P.P. 6.1 Faze razvoja programske potpore 6.2 Programiranje 7. Informatika u praksi 7.1 A/D/A 7.2 Mikrokontroler 7.3 Procesi 7.4 Internet 7.5 Intranet 7.6 SOHO 7.7 Zarada 7.8 pH metar 7.9 C4ISR 7.10 F1 7.11 Električni auto 8. Pojmovi BartPE B.B.S. IOS Čip DVB ECDL GnuPG Mobile Rack Kućno kino Multimedija - NAS TCP / IP Sintaksa GND VPC V-Box Rječnik 9. Prilozi a. 437 b. 850 c. 852 d. 1252 e. 1250 f. 8859-2 g. 1250 Extended c. Najznačajnije kombinacije tipki i. Instaliranje programske potpore • Ostalo 10. Literatura 11. WEB spojnice 12. Indeks pojmova

BartPE B.B.S. IOS Čip DVB ECDL GnuPG Mobile Rack Kućno kino Multimedija - NAS TCP / IP Sintaksa GND VPC VirtualBox

Prespojni / mrežni ormar (Network Cabinet) - komunikacijski ormar; specifični dio namještaja bez kojeg je nezamisliva izvedba informatičke infrastrukture neke firme, ustanove ili škole. Osnovna namjena mu je ugradnja mrežnih uređaja i njihovo međusobno povezivanje u svrhu dobivanja funkcionalne i učinkovite mrežne infrastrukture. Izrađuju su u različitim širinama i veličinama, od izvedbi za kućnu namjenu visine oko 50 cm (nemaju svi samo SOHO uređaj) pa do željeznih ormara viših od 200 cm. No, dekadne jedinice ne rabe se kao mjera visine nekog ormara, već standardna visina jednog mrežnog uređaja koja iznosi 1.75" = 4.445 cm (1 3/4") koja se naziva Rack Unit i označava se kao vrijednost 1U ili 1RU (opis 'B' sa slike 1.1a) s točno definiranim razmakom između rupa na vertikalnim nosačima mrežnih uređaja. Uz tako definiranu visinu ormara obično su raspoložive izvedbe visine 4-45U. Unutarnja širina ormara za postavljanje mrežnih uređaja uobičajeno iznosi 19" (48.26 cm), razmak između parova vertikalnih rupičastih profila na prednjoj i stražnjoj strani ormara (vertikalni elementi ormara 'B' i 'C' sa slike 1.1a), iako se mogu naći i širi ormari ili ormari koji po ukupnoj širini objedinjuju više 'B-C' parova 'stupaca' za postavljanje mrežnih uređaja. Prednji par vertikalnih profila 'B' prvenstveno služi za pričvršćivanje mrežnih uređaja, dok će se na stražnje profile 'C' montirati na primjer napojne letve za 220 V s mnoštvom priključaka umjesto napojnih panela '13'. Dubina, ovisno o namijeni i dimenzijama mrežnih uređaja, iznosi 15-120 cm. Vanjska širina ormara uobičajeno iznosi 60 cm ili 70 cm.

Dakle, 19" je širina mrežnog uređaja s nosačima za pričvršćivanje, dok stvarna širina uređaja bez nosača iznosi oko 17", kako je prikazano na slici 1.1a. Kostur samog ormara čini rupičasta profilirana struktura u obliku kvadra. On stoji u vanjskom okviru za koji se pričvršćuju bočne obloge (kao stražnja obloga 'A' sa slike 1.1a), pokrov (dio 'F' sa slike 1.1b), podnica (dio 'G' sa slike 1.1b), vrata, poprečni nosači i slično kako bi se ojačala konstrukcija. Korisnik može kupiti gotov ormar prema izloženom uzorku ili ga pak naručiti prema vlastitim potrebama. Nepotrebno je uzeti ormar visine 42U za na primjer tri preklopnika. Sve se naručuje posebno, oblik vrata (sa staklenom stijenom ili od lima), brava za zaključavanje, vodilice za kablove (modul '2' sa slike 1.1b), ventilatori na pokrovu 'F', rupičasti ili puni profil podnice 'G', horizontalne vodilice za kablove, vertikalne vodilice za kablove koje se uglavnom nalaze sprijeda uz profil 'B', police, poklopci različitih visina (modul '16' sa slike 1.1b), matice i vijci (element 'D' sa slike 1.1a) i mnoštvo ostalih dodataka.

Ventilacija ormara je od posebnog značaja, bilo da je ormar na običnom podu ili dvostrukom podu. U oba slučaja treba odabrati ispravnu rešetkastu strukturu podnice ormara (dio 'G' sa slike 1.1b) i rešetki u strukturi dvostrukog poda. Ako je ormar u zasebnoj klimatiziranoj prostoriji u kojoj ne borave ljudi, u kojoj nema prašine i koja je osigurana od neovlaštenog ulaska, nisu potrebni dvostruki pod, dodatni ventilatori pokrova ni obloge; pristupačnije je :-). Kako god da bilo, mrežni ormari ne bi trebali biti u prostorima gdje borave ljudi, jer ventilatori mrežnih uređaja i samih ormara stvaraju buku, osobito neprihvatljivu u učioničkim ili knjižničnim prostorima. U takvom okolišu odvojeni prostor za mrežni ormar je jedino prihvatljivo rješenje.

Ono što korisnik najčešće i jedino vidi je UTP zidna utičnica ('E' na slici 1.1a), na koju s UTP kabelom priključuje svoje računalo. O ostalom najprije se pobrinuo arhitekt, zatim se spajaju utičnice korisnika s razvodnim pločama (patch panel - moduli '7' na slikama 1.1a i 1.1b) u ormarima provlačenjem UTP kablova kroz predviđene kanale, a potom mrežne uređaje ugrađuje, povezuje, konfigurira i održava sistem-inženjer. Razlika između UTP kabela koji povezuje utičnicu s mrežnim ormarom i računalo s utičnicom (outlet cable) je u njihovoj izvedbi. Prvi od navedenih ima vodove od krute žice, dok je kabel korisnika od pletenih niti i savitljivije plastične obloge. Za spajanje utičnice na razvodnoj ploči i mrežnog uređaja može se za nuždu koristiti i kabel napravljen od krute žice. Ovisno o tome što se u mrežnom ormaru povezuje priključivanja RJ45 konektora na kabel omogućava standardnu ili ukrštenu vezu. Kabel korisnika i kablovi za povezivanje uređaja u mrežnom ormaru spadaju u priključne kablove (patch cable - patch cord).

Kako udaljenost između mrežnih i računalnih uređaja pri korištenju UTP kabla ne smije preći 100 m, uobičajeno se prilikom dizajna mreže za povezivanje utičnice i razvodne ploče u ormaru ne koriste kablovi duži od 90 m, načelo horizontalnog kabliranja (horizontal cables). Kod starijih zgrada UTP kabel za povezivanje utičnice i razvodne ploče provodi se umetanjem kablova u prethodno postavljene plastične kanalice, raspoložive u različitim veličinama tako da se uredno može složiti i veći snop kablova, dok se u novijim zgradama navedeno provodi kroz kanale izrađene u podu. Opisani sustav UTP kablova od korisničke utičnice do razvodnog panela u mrežnom ormaru predstavlja horizontalno kabliranje. Naravno, treba poštovati zahtjeve glede udaljenosti od energetskih vodova.

U primjeru na slici 1.1b prikazano je kako bi se u načelu ugradili i povezali mrežni uređaji u mrežnim ormarima neke ustanove. Ako se veza promatra od strane davatelja Internet usluga (ISP - Internet Service Provider), prvi dio kojem se pristupa je priključak od strane ISP-a s jedno-modnim optičkim kabelom (SM), u načelu žute boje, za pristupno mjesto u ormaru (Net-Access Switch Cabinet Ducts) što je na slici simbolički prikazano kao ugradbeni modul, iako u stvarnosti navedeno je mala kutija u unutrašnjosti ormara na jednoj od strana ormara, obično između 'B' i 'C' vertikalnih profila u vrhu ormara. Ova veza vodi prema usmjerniku / vatrozidu (router / firewall) koji je u većini slučajeva modularan (uređaj '3' na slici 1.1b), tako da korisnik prema svojim mogućnostima i raspoloživoj tehnologiji može ugraditi module prema želji. U ovom primjeru su samo dva modula, jedan za prihvat konekcije prema ISP-u, a drugi je izlaz prema mrežnim uređajima ustanove i odabran je sustav komunikacije prema prvim podređenim uređajima s multi-modnim optičkim kablovima (MM), koji su u načelu plave boje i tvore vertikalno kabliranje.

Svi kablovi posloženi su u vodilicama (modul '2' na slici 1.1b), i prema navedenom primjeru Internet promet iz usmjernika (uređaj '3' na slici 1.1b) prihvaća L3 preklopnik (switch - uređaj '4' na slici 1.1b), jezgre sustava koji distribuira promet prema mrežnim uređajima narednog nivoa u svim ormarima (od ormara 'Rack-1' do ormara 'Rack-5') preko MM optičkom kabla. Priključni optički kablovi preko vodilice '2' dolaze do optičkog razvodnog panela '5' osim kabla prema distribucijskom L3 preklopniku '6' u ormaru 'Rack-1' koji je sa preklopnikom '4' povezan MM optičkim kablom provedenim kroz horizontalnu i vertikalnu vodilicu ormara. Vertikalna vodilica obično nije izvana vidljiva zbog vanjskog okvira ormara. Optičke razvodne ploče ostalih ormara povezane su s optičkom razvodnom pločom ormara 'Rack-1' (moduli '5' na slici 1.2b) tako što su složeni u horizontalne i vertikalne vodilice ali prethodno provučeni kroz plastične kanalice ili podne kanale predviđene za povezivanje ormara. Primjer na slici 1.1b prema broju navedenih veza ukazuje da cjelokupni sustav ima pet ormara povezanih vertikalnim kabliranjem. Pojam 'vertikalni' ne znači da ormari stoje jedan na drugom, već stoje na odgovarajućim mjestima objekta u koji su ugrađeni, i moguće je da su svi na istom katu, a sustav vodova koji ih povezuje čini vertikalno kabliranje.

U primjeru na slici 1.1b za 'Rack-2' prikazano je kako se priključuje samo dio jednog L2 preklopnika (uređaji '8' prema slici 1.1b) za razvodni modul (moduli '7' na slici 1.1b), što navodi na zaključak o mnoštvu kablova koje treba uporabiti. Pažljivim planiranjem, te urednim postavljanjem kablova duž horizontalnih i vertikalnih kablovskih vodilica, uz pomoć malo plastičnih vezica, mogu se ostvariti prihvatljivi rezultati glede urednosti i preglednosti (slika 7.5.2b). Ako su vrata ormara prozirna, vrlo brzo će se ispravno stanje blinkanja signalnih lampica sistem-inženjeru urezati u mozak, te će odmah uočiti eventualne anomalije.

Iz primjera ormara 'Rack-1' i 'Rack-2' se vidi da razvodni paneli ne moraju biti u potpunosti iskorišteni, te da različiti preklopnici mogu imati mogućnost ugradnj

Source: http://www.informatika.buzdo.com/pojmovi/rack.htmWatch video "električni slaganje"

Montaža - demontaža TA Peći Magnohrom Kraljevo 3.5 kw SRB HR BIH MNE

                                                                                                                    

                                                                                                                                             Pogledati:  

ELEKTRIČNI PARANGAL ZA TUNE I IGLUNE

Sistem prilagođen za dužine osnove do 6000 metara.

Predvezi sa kopčama za više vrsta i veličina ciljanog ulova.

Sistem za polaganje kao plutajući ili dubinski parangal.

Iznimno lagana upotreba bez prethodnog nadjevanja i naknadnog slaganja.

Montaža na plovilo na postojeće nosače štapova bez dodatnih zahvata.

Za pogon uređaja potrebna je utičnica 12 v.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE - težina slagalice 8 kg - pogon eletromotor sa reduktorom 12v 150w - materijal izrade: zaštićeni aluminij, inox - pekidač za uključivanje na uređaju (opcija nožni taster) - utikač 12 volti za morske uvjete sa osiguračem 10A - osigurač preopterećenja na uređaju - kočnica snage namatanja troslojna - snaga povlačenja od 0 do 12 kg  - brzina povlačenja 0 do 80 m/min - okretaji kalema 90 o/min - nosač sa ležištem za standardni držač štapova - osnovni namotaj monofil 1,5 mm -1000 mt proširivo do 6000 mt - materijal nosača predveza inox - nosač za 50 predveza sa ležištem za standardni držač štapova - osnovna izvedba predveza 0,90 sa kopčama 60 mm- za tune 90mm - udice inox 5/0 za tune 9/0 UPUTE ZA UPOTREBU  - slagalicu i nosač predveza postaviti u držače štapova - kabel sa utičnicom utaknuti u postojeći utikač 12 v (za cigarete) - kočnicu (sl.1) otpustiti da se osnova neometano izvlači - spojiti osnovu na otežanje i oznaku parangala te pustiti u more (sl.9) - utpuštanje osnove vršiti pomicanjem plovila u željenom smijeru - predvez sa kopčom skinuti sa nosača (sl.2) postaviti mamac te prikopčati    na osnovu - kutiju sa mamcima postavite između nosača predveza i slagalice  - predveze postavljati na željeni razmak ili samo na određene pozicije - ako postavljate plutajući parangal (sl.3) svakih 50-ak metara umjesto predveza    sa udicom postavite kopču sa 10-ak metara najlona i plovkom - parangal podižite na način da podesite koźnicu (sl.1) tako da slaže osnovu - za ravnomjernije slaganje osnove na rolu povremeno pomaknite polugu   za slaganje (sl.4)  - uređaj je predvđçen za slaganje osnove a ne privlačenje plovila po parangalu   ili podizanje velikih opterećenja i ulova  - u slučaju da parangal ne podižete ručno i kočnica je podešena na veće   opterećenje, prilikom skidanja kopče zaustavite namatanje prekidačem na    uređaju (sl.5) ili nožnim tasterom (opcija) - u slučaju preopterećenja uređaj će se zaustaviti te je potrebno zamjeniti   osigurač (sl.6) - nakon korištenja, uređaj isprati vodom i osušiti (sl.7) - korištenjem različitih setova predveza i načina polaganja, parangal   se može koristiti za sve vrste ciljanog ulova    (od Tune i Igluna do Oslća)   Uređaj za slaganje osnove može se koristiti i kao električni downrigger   za panulu (sl.8) - na osnovu postaviti kuglu sa kopčom za brzo otpuštanje i spustiti na željenu dubinu  - prilikom ulova kuglu podignuti jednostavnim uključivanjem prekidača

                                              

                                                    

Source: http://www.big-game-fishing.hr/elektrcni_parangal_za_tune_i_ig.htmO ZAŠTITI NA RADU PRI UTOVARU I ISTOVARU TERETA

Ovim pravilnikom propisuju se pravila zaštite na radu pri utovaru i istovaru tereta u transportna sredstva cestovnog, željezničkog, pomorskog, riječnog i zračnog prometa.

Ovim pravilnikom propisuju se i pravila zaštite na radu koja se primjenjuju pri utovaru i istovaru tereta u radnim prostorijama i prostorima izvan radnih prostorija.

Pravila zaštite na radu propisana ovim pravilnikom dužne su primjenjivati organizacije koje projektiraju i izrađuju oruđa za rad za utovar i istovar tereta kao i organizacije i poslodavci koji obavljaju poslove utovara i istovara tereta.

Pravila zaštite na radu propisana ovim pravilnikom dužne su primjenjivati i organizacije koje projektiraju, izgrađuju i rekonstruiraju investicione objekte u kojima se obavljaju poslovi utovara, uskladištenja i istovara tereta.

Pravila zaštite na radu koja nisu utvrđena zakonom, ovim pravilnikom, drugim pravilnicima, standardima i tehničkim normativima, dužne su osigurati organizacije i poslodavci primjenom priznatih pravila zaštite na radu.

Pri utovaru i istovaru radioaktivnih, eksplozivnih, lakozapaljivih i drugih opasnih tvari, primjenjuju se pravila zaštite na radu koja su utvrđena posebnim propisima.

Organizacija je dužna u skladu s odredbama Zakona o zaštiti na radu utvrditi vrste i opseg opasnosti pri utovaru i istovaru tereta.

Na temelju utvrđenih vrsta i opsega opasnosti, organizacija je dužna izvršiti osposobljavanje radnika za rad na siguran način pri utovaru i istovaru pojedinih vrsta tereta i utvrditi osobna zaštitna sredstva koja se pri obavljanju posla moraju koristiti.

Pravila zaštite na radu koja se odnose na:

- ispitivanje oruđa za rad s povećanim opasnostima,

- privremena i zajednička radilišta,

- evakuaciju i spašavanje radnika,

- prvu pomoć i medicinsku pomoć,

- zabranu pušenja, uživanja alkohola i drugih sredstava ovisnosti na radu,

- isprave i evidencije,

- dužnosti organizacije prema organima nadzora i

- dužnosti i ovlaštenja radnika raspoređenih na poslove i radne zadatke s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima i unutarnji nadzor,

utvrđuje organizacija općim aktom o zaštiti na radu prema utvrđenim vrstama i opsegu opasnosti koje proizlaze iz poslova i zadataka u skladu s odredbama Zakona o zaštiti na radu.

II. PRAVILA ZAŠTITE NA RADU

1. Zajedničke odredbe

Pravila zaštite na radu propisana Pravilnikom o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore na odgovarajući način se primjenjuju pri utovaru i istovaru tereta u pogledu rasporeda, širine, kvalitete, obilježavanja, označavanja i osvjetljavanja unutrašnjih i vanjskih prometnica, utovarno-istovarnih površina te premoštenih prijelaza, platformi, utovarno-istovarnih mostova i galerija koje se koriste za utovar i istovar tereta.

Prije utovara i istovara tereta moraju se prethodno pregledati mjesta rada, i otkloniti eventualni nedostaci koji bi mogli ugroziti sigurnost radnika na radu.

Na mjestima na kojima se obavlja utovar i istovar tereta, zabranjeno je zadržavanje osoba koje ne rade na utovaru odnosno istovaru.

Utovar i istovar tereta mora se obavljati u namjenskoj, neoštećenoj i za rad sigurnoj ambalaži.

Source: http://www.zagrebinspekt.hr/propisi/Propisi_ZNR/knjiga_CD1/Pravilnik_utovar.htm

штабелер электрический

Categories

Oprema za rukovanje materijalom: cijene
Soft play equipment
Автополив газонов
Автополив газонів
Бетон м200
Будівництво будинків: поради, відгуки
Бытовая техника: отзывы, цена
Бюро переводов
Вироби зі шкіри: магазини, поради
Все о шторах и жалюзях
Гадалки: гадание на картах
Дах і будинок: поради, послуги
Для ділянки і будинку: матеріали, поради
Для участка и дома: материалы, советы
Изделия из кожи: магазины, советы
Книги: цена, отзывы, магазины
Книги: ціна, відгуки, магазини
Крыша и дом: советы, услуги
Курси англійської мови
Курсы английского языка
Лечение в Германии
Лікування в Німеччині
Модные шторы
Модні штори
Обладнання для поливу
Оборудование для полива
Перевод документов
Переклад документів
Побутова техніка: відгуки, ціна
Ремонт автомобилей
Ремонт автомобілів
Системи автоматичного поливу
Системы автоматического полива
Складське обладнання: ціни
Скільки коштує куб бетону
Строительство домов: советы, отзывы
Штори і жалюзі: поради, відгуки
Шторы и жалюзи: советы, отзывы
バイアグラ 輸入
別れさせ屋 長崎県