Kako napraviti radni stol od euro paleta - Paletarac

Kako napraviti radni stol od euro paleta - Paletarac

Stolar radni stolovi

Poštanska 1b 31 221 Josipovac Hrvatska Telefon: +385 31 / 355 405 Fax: +385 31 / 356 320

Mobiteli u uredu: +385 91 / 202 17 07 +385 91 / 511 11 45 +385 91 / 202 17 06 (direktor Dejan Ivanković)

E-mail: stolivdeo@gmail.com stolivivankovic@gmail.com

OIB: 87518865687 Žiro račun: 2360000-1100787180 - kod Zagrebačke banke

Source: http://www.stoliv-ivankovic.hr/Watch video "stolar Radni stolovi"

Kako napraviti radni stol od euro paleta - Paletarac

HOME > SERVIS > KVALITETA PLUS

Suvremeni skladišni sustav u svrsi VISOKE KVALITETE ZAVRŠNE OBRADE

Na našem tržištu se nude materijali niskog cjenovnog razreda i niske kvalitete. Samim time su i usluge koje se izvode s takvim materijalima nezadovoljavajuće kao i konačni završni proizvod. Sigma Plus se odlučila zaokrenuti prema onome što se može nazvati "kvaliteta plus". Za istu cijenu, kupcima nudimo kvalitetnije materijale i bolju uslugu izrade.

Investirali smo u najmoderniji skladišni sustav u Hrvatskoj. Računalno upravljivo automatsko ležeće skladište na 1000 m2 s preko 150 skladišnih mjesta, jedino je takve vrste u Hrvatskoj. Automatsko skladište samostalno skladišti ali i donosi materijal iz skladišta na radni stol raskrajača. Prednosti ovakvog ležećeg automatskog skladišnog sustava nad regalnim skladištem je višestruk. Paleta s pločama se vakuumskim hvataljkama prilikom istovara prebaci na unaprijed određeno mjesto u ležećem skladištu. U trenutku kada stolar ima potrebu za krojenjem elemenata, automatizirani sustav vakuumskim hvataljkama uhvati odabranu ploču i dostavi je na radni stol raskrajača.

Dok se jedna ploča kroji prema vašim mjerama automatizirani skladišni sustav dostavi sljedeću ploču koja čeka na red za krojenje. Na ovaj način izbjegnuti su svi utovari - pretovari i transporti, razne manipulacije viličarima po regalnom skladištu, ručno vađenje pojedinačnih ploča iz regala, ručno slaganje i priprema za krojenje. Sva moguća oštećenja i sitne ogrebotine koje inače nastaju pri manipulaciji viličarima i ručnom slaganju su izbjegnute. Od isporuke iz tvornice proizvođača do konačnog krojenja i isporuke gotovih elemenata mogućnost ogrebotina je svedena na najmanju moguću mjeru. Računalno upravljivim automatskim ležećim skladištem nudimo stolarima iskrojene elemente za istu cijenu uz dodatnu kvalitetu plus.

Na sljedećem video prikazu možete pogledati kako izgleda ovaj sustav;  

ZA ISTU CIJENU NUDIMO VIŠE

Pri tehnološkom procesu proizvodnje pločastih materijala svaka pojedinačna ploča mora proći period hlađenja i mirovanja u skladištu. Cilj ovog ležanja na skladištu je smanjivanje unutarnjih napetosti nakon mehaničko/termičkih procesa proizvodnje. Proizvođači pločastih materijala svoje proizvode nastoje što prije otpremiti iz tvornice te se zbog toga tehnološki proces ubrzava. Najčešći način ubrzavanja tehnološkog procesa je prerano pakiranje neohlađenih i neodležanih ploča u paletu i isporučivanje robe kupcima. Često se dogodi da se isporučene ploče u paletama na kamionu još uvijek "pare" ili su tople na dodir. Na ovaj način su unutarnje napetosti ostale zadržane u pločama a mogu se i povećati. Proizvođači pločastih materijala su svjesni takvih pogrešaka ali zbog našeg "nezahtjevnog tržišta" svima nama znaju isporučivati takve neadekvatne materijale. Prilikom krojenja ploča dolazi do opuštanja zadržanih napetosti u materijalima te se pojavljuju raznorazna iskrivljenja iskrojenih elemenata. Najčešće se to primjećuje na uskim i dugim elementima. Iskrivljenje dugih i uskih elemenata pod djelovanjem oslobođenih unutarnjih sila i napetosti se pojavljuje u sve tri koordinatne osi zajedno. Što je element uži a duži, to je pojava iskrivljenja veća. Pojava savijanja popularno zvano "banana" predstavlja svim stolarima poteškoću i dodatni napor u spajanju takvih iskrivljenih elemenata u konačni proizvod. Drvni centri najčešće odbijaju reklamacije takvog tipa pa stolari veoma često imaju uz niz neugodnosti i dodatne financijske troškove. Sigma plus je investirala u profesionalni industrijski stroj za rezanje pločastih materijala. To je naša  nadogradnja na računalno upravljiv automatski skladišni sustav. Preciznost stroja je vrhunska s veoma malim tolerancijama odstupanja od nazivne mjere rezanja. Na ovom stroju posebnim načinom rezanja ploča možemo izbjeći pojavu savijanja dugih elemenata u bananu. Ovaj postupak rezanja zahtjeva nešto više materijala i malo više dužnih metara rezanja. Sigma Plus za istu cijenu rezanja nudi više,  nudi kvalitetu plus za uske i duge elemente. Pri naručivanju elemenata zatražite za uske i duge elemente "rez bez banana". Na ovaj način će se izbjeći pojava savijanja kod dugih i uskih elemenata a stolari neći imati dodate financijske troškove, gubitak vremena i neugodnosti.

Source: http://sigma-plus.hr/index.php?option=com_content&id=79MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

Na temelju članka 47. stavka 4. Zakona o obrtu (»Narodne novine« br. 77/93, 90/96, 102/98, 64/01, 71/01, 49/03 – pročišćeni tekst, 68/07 i 79/07), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, nakon prethodno pribavljena mišljenja Hrvatske obrtničke komore, donosi

PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA

− provjera neophodnih vještina, znanja i sposobnosti za kvalificirano obavljanje profesionalne djelatnosti zanimanja stolar u svijetu rada koji je podložan promjenama

− provjera kompetencija neophodnih za cjeloživotno učenje i napredovanje u struci kao i život u građanskom društvu.

2. OBLIK I SADRŽAJ ISPITA

Pomoćnički ispit sastoji se od praktičnog i stručno-teorijskog dijela.

Na praktičnom dijelu ispita provjeravaju se stručne kompetencije neophodne za obavljanje poslova i radnih zadaća u zanimanju.

Na stručno-teorijskom dijelu provjeravaju se znanja stečena tijekom obrazovnog procesa ili procesa informalnog učenja, a u skladu s nastavnim planom i programom za zanimanje stolar.

2.1. PRAKTIČNI DIO ISPITA

Praktični dio ispita sastoji se od praktičnog uratka i/ili radne probe.

2.1.1. Zadaje se jedan praktični uradak. Prije početka rada naučnik mora izraditi pisanu pripremu rada kojom se, ako je prihvaćena od strane ispitne komisije, može služiti pri radu.

Primjeri praktičnih uradaka:

2.1.2. Uz praktični uradak naučniku se zadaju i radne probe (najviše 3).

Probe koje se zadaju moraju biti iz različitih područja zanimanja.

2.2. STRUČNO-TEORIJSKI DIO ISPITA

Stručno-teorijski dio ispita obuhvaća provjeru stručnih znanja propisanih nastavnim planom i programom za teoretski dio naukovanja, koja su neophodna za obavljanje praktičnih postupaka u zanimanju stolar.

− pravilno postupanje s otpadom

− racionalno korištenje energije

Osnovne vrste i karakteristike masivnog drva

Postotak vlage u drvu i načini sušenja

Vrste i primjena drvnih materijala

Vrste i primjena nedrvnih materijala

Ručni i mehanizirani alati za obradu drva i drvnih materijala i njihova primjena

Tehnologija krojenja masiva i ploča

Tehnologija blanjanja i glodanja

Tehnologija izrade korpusnog namještaja

– navesti zakonske propise vezane uz zaštitu na radu i zaštitu okoliša

– opisati način sprječavanja ozljeda pri radu sa strojevima, alatima i uređajima za obradu drva korištenjem zaštitnih sredstava i naprava

– navesti način primjene sredstva osobne zaštite

– objasniti način podešavanja optimalnih uvjeta rada

– razlikovati i navesti način sortiranja i odvajanja otpada u obradi drva (piljevine, blanjevine, drvno brašno, porupci, okrajci i sl.)

– objasniti način ispravnog skladištenja opasnog otpada

– nabrojati postupke sprječavanja emisije opasnih tvari u okoliš

– prepoznati osnovne vrste masivnog drva (hrastovina, bukovina, jasenovina, javorovina, jelovina, smrekovina, ariševina, borovina, orahovina, trešnjevina...) i međusobno ih razlikovati

– na osnovu karakterističnih svojstava masivnog drva opisati način odabira vrste za pojedini proizvod

Tehnologija izrade namještaja za sjedenje

Tehnologija izrade namještaja za podloge

Tehnologija sastavljanja

Tehnologija brušenja

Tehnologija površinske obrade različitim materijalima

Osnovne značajke strojeva za grubu strojnu obradu

Osnovne značajke strojeva za finu strojnu obradu

– usporediti svojstva masivnog drva

– opisati, razlikovati i komentirati greške drva

– definirati vlagu u drvu

– komentirati razloge sušenja drva

– razlikovati načine sušenja

– usporediti sušenje u sušionicama sa prirodnim načinom sušenja

– razlikovati i identificirati greške od sušenja

– opisati način mjerenja postotka vlage u drvu

Source: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_01_12_291.html

верстак столярный

Categories

Oprema za rukovanje materijalom: cijene
Soft play equipment
Автополив газонов
Автополив газонів
Бетон м200
Будівництво будинків: поради, відгуки
Бытовая техника: отзывы, цена
Бюро переводов
Вироби зі шкіри: магазини, поради
Все о шторах и жалюзях
Гадалки: гадание на картах
Дах і будинок: поради, послуги
Для ділянки і будинку: матеріали, поради
Для участка и дома: материалы, советы
Изделия из кожи: магазины, советы
Книги: цена, отзывы, магазины
Книги: ціна, відгуки, магазини
Крыша и дом: советы, услуги
Курси англійської мови
Курсы английского языка
Лечение в Германии
Лікування в Німеччині
Модные шторы
Модні штори
Обладнання для поливу
Оборудование для полива
Перевод документов
Переклад документів
Побутова техніка: відгуки, ціна
Ремонт автомобилей
Ремонт автомобілів
Системи автоматичного поливу
Системы автоматического полива
Складське обладнання: ціни
Скільки коштує куб бетону
Строительство домов: советы, отзывы
Штори і жалюзі: поради, відгуки
Шторы и жалюзи: советы, отзывы
バイアグラ 輸入
別れさせ屋 長崎県